ئه‌زیزم

Category: شيعر

Date: 2018-08-08T19:09:00+0000
ئه‌زیزم

 هساره ی ئاسمانیلی ئه‌زیزم

له هووز که‌شکه‌شانه‌یلی ئه‌زیزم

توای بیوشم خوه‌م و خود چیو چوه مینیم؟!

م چیو مه‌جنون ت چیو له‌یلی ئه‌زیزم

حامد شه‌بابی

 

related