تو هه‌ر له‌ی‌واترینی

Category: شيعر

Date: 2020-06-10T21:21:20+0000
تو هه‌ر له‌ی‌واترینی

‍ وڵا،
په‌خشان،
تو هه‌ر له‌ی‌واترینی

سپێ،
سه‌وزه،
سۆری،
ئاڵاترینی
.
تو ورشه‌ی خوه‌ر ده رووژێ ره‌ش،
ده شه‌وگار
تریوه‌ی مانگه‌شه‌و، ئاواترینی
.
گڕێ تووری،
گڕێ شێت و ئه‌ویندار

تو پارادوکسێ بێ‌هاوتاترینی
.
مِ شێتِ ئیسِفای شێوه‌ی شرینت
ک ِ تو گه‌وری، ک ِ تو گه‌وراترینی
.
په‌لام ِ کورده‌ماڵه؛ باوِش ِ تو
هه‌‌نای بێ‌زێد و بێ‌ماواترینی
.
تو خوه‌ت جاران،
تو خوه‌ت بانان،
تو خوه‌ت کات

تو هه‌م ئێسا،
تو هه‌م ئه‌وساترینی
.
تو "مانێشت"ی ک ِ دانیشتی ده ده‌نگم
هوله‌یلانی هه ژان، ته‌نیاترینی
.
که‌وِر گن‌گن که‌ی و هامار،
هاوار
له قیژه‌ی خوه‌ت ک ِ بێ‌هاناترینی

٭ ٭ ٭

هه گیریاگ و هه خاپورری،
هه چۊ خوه‌م

م ِ مێهرانی،
تو خوه‌ت مێهران‌ترینی
.
تو سه‌وزه‌ی سه‌وزڵانی ها ده چاوت
شکووه‌ ِ پەهڵە؛
ئاودانان‌ترینی
.
کزه‌ی شاو و نڵاته‌ی ئاو،
خوه‌مم،
خوه‌م
مِ گه‌ن‌گیرِ تو،
تو ئه‌یوان‌ترینی
.
تو قیژه‌ی نێشتمان،
قیڕه‌ی وڵاتی
ته‌ک و ته‌نیای، قڵاقیڕان‌ترینی
.
ته‌ک‌ئه‌و داگه وه تو ئی مه‌رز ِ عشقه
تو ک ِ بێ‌مه‌رز و هه‌ر وێران‌ترینی
.
له مانگ ته‌نیاتری، (۱)
تو،
کورد ِ فه‌یلی
له وا ئاواره‌تر، (۲)
وه‌یلان‌ترینی
.
هه‌مه‌ی ئێران فدای تاڵێ له زوڵفت
تو کِ ئێران، تو کِ ئێران‌ترینی

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

په‌ژاره‌ت قافیه‌ی ئی شێعره شێوان
هه چۊ به‌غدا،
ک ِ تو به‌غداترینی
.
دو چه‌ن "ئیلام" ته‌مه‌دون ها ده چاوت

سه‌یین،
ره‌نگین،
شرین باڵاترینی
.
رودوس فه‌یلی "مصطفی بیگی"

related