جامه‌ك

Category: شيعر

Date: 2019-01-30T19:56:00+0000
جامه‌ك

نه‌ۊش دی نازم نیه‌کیشی! مه یلده پیمەو نییه!

وه‌ خودا مه‌یلم وه‌ جاس

ناز و نازاریت ره‌واس

ئــاز م دی ئــاز جارانم نییه‌

ئــاز م بگرێ ئه‌گه‌ر به‌رزائی بان په‌ڕاو

له وەرایوەر ناز ت،  نازار خوەر!

نزمی گرێ

تاوێدنه‌و! بوودن وه‌ ئاو

م نیه‌زانم هه‌مگه‌ نازه‌ ت له‌ کوو هاوردیه‌

ره‌سم نازاری له‌ کی یاێ گرتیه‌

چاره‌ ڕا ده‌رچین وه‌ ئازارد چه‌سه‌

هه‌ر یه‌ زانم نووڕ که‌م تا بشکیه‌ێد

جامه‌کێ ک رووژ و شه‌و نووڕی وه‌ پێ

جامه‌کێ ک خه‌ێده‌ هۊرد ت شرین شێوه‌ی! ره‌نگینی! دڵبه‌ری!

مازیار حەیدەری

related