شوون ميلكان

Category: شيعر

Date: 2019-01-02T18:55:00+0000

ئه‌حمه‌د عه‌زیزی

هه‌ر ئاهوو ئێ ده‌شته له چاو تو ڕه‌مێگه

چه‌س سورمه؟ له بازار بژانگد قه‌ڵه‌مێگه

هه‌رگز له بن سورمه كه‌سێ سه‌ر نيه‌درارێ

له‌ێ ده‌شت سياپووشه نيه‌زاني چ ته‌مێگه!

په‌روانه و گوڵ بڵبڵ يه‌ێ باخ بهارن

له‌ێ گوڵشه‌نه تا كۊچه‌ێ دڵبه‌ر قه‌ده‌مێگه

ئه‌ێ زاهد نادان تو نيه‌زاني خه‌م ئه‌بروو

هه‌ر قبڵه كه ڕۊ گردێه له‌ێره سه‌نه‌مێگه

چۊ خۊن نه‌چكێ بڵبڵ عاشق له سه‌ر دار؟

ئێ زه‌مزه‌مه وه‌ێ ناوه، عه‌جه‌و باخ و چه‌مێگه

يه مه‌يكه‌ده‌ێ نيمه‌شه‌و حه‌زره‌ت واڵاس

كه‌ێ موحته‌سب و شه‌حنه له ئێره ڕه‌قه‌مێگه

له‌ێ حه‌وزه غه‌ره‌ز ئاو شه‌فائێگه وه گه‌ر نه

هه‌ر جا كه بنيشێ دو كه‌مووته‌ر حه‌ره‌مێگه

له باد غه‌زه‌ب، باد هه‌وه‌س، باد هه‌وا پڕ

وه‌ێ شێره بنووڕن كه سوار عه‌ڵه‌مێگه

له‌و پادشه‌هـ مه‌عنيه غافڵ نه‌كه‌نه‌د باز

ئه‌‌حمه‌د! تو هه‌ئێ جامه كه ديري له جه‌مێگه