2020-06-06 12:09:45

شەفەق نیوز/ وەرپرسیگ خۆجێی لەدیالە، ئمڕوو شەممە، باس کرد ک ریخریاگ داعش دوو برا مەرەقەز کرد، دویای ١٠ روژ لەرفاننیان لە ناو بوسان خوەیان لە دەور ناحیەی جەبارە.
عاریف کەیجی وەڕیەوبەر ناحیەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو برا ئازاد کریان لەلایەن داعشەو، دویای ١٠ روژ لەرفاننیان لەناو بوسانەگەی خوەیان لەدەور ناحیەی جوبارە.
وتیش رفیایەگان تەندروسیان خاسە، دی وەردەکاریگ تر باس نەکرد.
لەوەختیگ ک سەرچەوەیگ لەناحیەگە دووپاتکرد ک رفیایەگان وەرانوەر پویل ئازاد کریان.