2020-05-29 12:53:58

شەفەق نیوز/ پارێزگای دیالە، ئمڕوو جومعە، ١٣ تویشهاتگ نوو وە ڤاێڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کرد، لەسای بەرزەوبوین دیاریگ لە رێژەی تویشهاتگەیل لە ناوچەو شارەگان عراق.

سەرچەوەیگ پزشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ کادرەیل تەندروسی وەشکین پانتاییگ ئەنجام دان، نمونەی ٥٥ کەس گردەو، وتاقیەگان ١٣ تویشهاتگ لەلیان  وەڤاێڕۆس