2015-05-30 13:21:16

ئه‌رزش دینار عراقی له‌ وه‌راوه‌ر دولار له‌ێ دویاخره‌ فه‌ره‌ نزمه‌و بویه‌ ، له‌ شوون ئه‌وه‌گ له‌ چه‌ن ساڵ گوزه‌یشته‌ هه‌ر دولارێگ 1230 دینار بویه‌ و ئه‌و نرخه‌ ماوه‌ێ چه‌ن ساڵێگه‌ جور خوه‌ێ مه‌نوێگ.
ئه‌ندام ده‌سه‌ێ ئداری به‌نگ مه‌ركه‌زی وه‌شه‌فه‌ق نیوز وتگه‌ : گامه‌یل ئه‌ڵگیریاگ ئه‌ڕا زیای كردن دولار له‌ بازاره‌یل عراقی ، نه‌توێه‌نستگه‌ نیازه‌یل بازار ته‌ئمین بكا و باێه‌د لایه‌نه‌یل حكومی بیجگه‌ به‌نگه‌یل ، بریاره‌یلێگ له‌و باوه‌ته‌ بیه‌ن تا نواگیری بكریه‌ی له‌ ده‌ركردن سه‌رمایه‌ ئه‌را وڵاته‌یلتر.
زیاتر وتگه‌ : به‌نك مه‌ركه‌زی ڕوژانه‌ 125 هه‌زار دولار ده‌ێگه‌ هه‌ر شه‌ریكه‌ێ ئاڵوگوڕ كردن پویل ، وه‌لی ناسه‌قامگیری ئاسایشی و سیاسی له‌ وڵات هاوكار بوێه‌ له‌ نزمه‌و بوێن قیمه‌ت دینار له‌ وه‌راوه‌ر پویله‌ بێگانه‌گان.
به‌نگ مه‌ركه‌زی له‌ مه‌زاد تایبه‌ت وه‌دولار ئه‌مریكی هه‌ر دولارێگ ده‌ێگه‌ شه‌ریكه‌یل ئاڵوگوڕ كردن پویل وه‌  1179 دینار ، وه‌لێ ئه‌و دولاره‌ وه‌شیوه‌ێ موباشر نیه‌ێگه‌ هاوڵاتیه‌یل.

ج ك