2020-05-06 17:36:52

شیوەکار یۆهانس فێمیر، تەنیا لە هۆڵەندا ژیانی بردەسەر، تایبەت لە شار دیلفت ک لەناوی پەیابوی، ولەناوی گەورا بوی، ولەناوییش مرد، ئەوەنە خوەش ئی شارە داشت تابلۆیگ ئەرای کیشا، لە گرنگترین تابلۆەگانی، ئەویش تابلۆی (View of Delft دیمەنیگ لە دیلفت) بوی لە ساڵ ١٦٦٠، ک یەکیگ لە دوو تابلۆی بوی ئەرا دیمەن سروشتی، ک وەپیان پڕیگ لە رخنەگرەیل هونەری، فیرمەر وە دامەزرێنەر تێڕوانین دانان، ئی تابلۆە شەیدای نویسەر ( مارسێل بڕوست ) کرد، خاوەن رۆمان ( مینەکردن روزگار گومابوی) وە جوانترین تابلۆەیل جیهان داینا، تەنانەت لە رۆمانەگەی یادی کرد.