2020-05-05 15:01:39

چەنی تەماشای ئی تابلۆە کەێد، شایەت نەزانید کامە خەوەگەس وکامە مردنەگەس، شایەت شیوەکارەگە ( جۆن ویلیام واترهاوس) مەزەنەگە ئەرا ئیمە هیشتیە.
بەڵکم لە ساڵ ١٨٨٦ لە گۆڤار هونەر The Art Magazine )) بۆچونیگ هەس ئەرا رخنەگر جی ئای بلایکی ئویشێد: هەردگ لەشەگە هانە شان یەک، لە ژووریگ روشنایی نازکیگ هاتی، پایەیل بونیانیگ لە دەیشت نیشان دەێد، لە ژیر روشنایی مانگ، خەو سەری هاتگەسە خوار ئەرا بان ملی، وەدەسی تویتگەیل بویچگ گردیە.
مردن ها لە شانی، سەری کەفتگەسە پشت وەرەو تاریکیەگە، لە شیوەی نیشانەی ئارامی هەس، لەلای پایەو وەرەو پەنجەرەگە، ئامێر مۆسیقای کۆنەیگە، لە لای چەپ ژوورەگە تاوڵەی خڕیگە، هەردگ براگە فرە لە شیوەی یەک کەن، فرەیش لە شیوەی یەک نێەکەن.