2020-05-20 11:51:40

کۆمپانیای Bose and Currys PC World دەس کردە تۆێژینەوەیگ لەبان تویتەر، ئەرا ئەو هەسارە هونەرمەنەیلە ک فرەرترین مەردم خوسەیان لەلیان تیەێد، و ئەوانە ک گەوراترین رێژەی قسەی خراو لە کۆمێنتەگان ئەرایان نووسریەێد.
وەگورەی سایت etcanada دیار بوی ک لیستەگە هەژماریگ لە وەناوبانگترین هەسارەیل هونەری گردیەسە خوەیەو لە گشت جهان، و هەسارە جیهانیەگە ( شاکیرا) لەبان گشت لیستەگە هات، ک ریژەی قین مەدردم ئەرای بویە ٤٥% یەیش رێژەی گەورایگە وەگورەی هاساره‌یل تر.
لە پلەی دویەم هەسارەی راب جیهانی ( کانیی وێست) هات وەڕێژەی ٣٨% ، ئیجا لە پلەی سێیەم هەسارەی جیهانی (دڕێک) وەڕێژەی ٣٧% هات. لە باوەت پلەی چوارەم لە ناو لیست هەسارەیل جهانی ک مەردم قینیان لەلی تیەێد، بویە بەش ( ئیمینیم) وەڕێژەی ٣٦% و هەسارە جهانی (کاردی بی) هاتە پلەی پەنچەم لەناو لیستەگە وەڕێژەی ٣٥% .