2016-11-16 19:37:00

شه‌فه‌ق نيوز/ (104)ه‌مين ژماره‌ی گۆڤار (گوڵ سوو) كه‌فته‌ وه‌ر ديد خوه‌نه‌ره‌يل.

 

ئه‌ڕا خوه‌نستن گۆڤاره‌گه له‌ێره‌ كرته‌ بكه‌

 

(گوڵ سوو) ديجيتال