2014-07-24 07:06:01

شه‌فه‌ق نيوز/ (98)ه‌مين ژماره‌ی گۆڤار (گوڵ سوو) كه‌فته‌ وه‌ر ديد خوه‌نه‌ره‌يل.


 

 

ئه‌ڕا خوه‌نستن گۆڤاره‌گه له‌ێره‌ كرته‌ بكه‌

(گوڵ سوو) ديجيتال